Hướng dẫn báo cáo vi phạm

1. Báo cáo trực tiếp qua email

Khi phát hiện hành vi vi phạm trên ThueNhaTro360.com người dùng có thể gửi báo cáo đến ban quản lý ThueNhaTro360.com thông qua email dmobi.dsoft@gmail.com với thông tin chi tiết về vi phạm

Ban quản lý ThueNhaTro360.com sẽ tiếp nhận báo cáo và tiến hành kiểm tra hành vi vi phạm. Nếu sét thấy hành vi vi phạm quy định của ThueNhaTro360.com thì tùy thuộc vào mức độ vi phạm sẽ có biện pháp sử lý phù hợp

2. Báo cáo tin đăng cụ thể

Nếu bạn thấy tin đăng cụ thể vi phạm quy định của ThueNhaTro360.com hoặc không phù hợp vui lòng click vào nút "Báo cáo tin đăng" để tiến hành báo cáo.


Hệ thống sẽ chuyển sang form báo cáo, vui lòng nhập đầy đủ thông tin cần thiết và mô tả về hành vi vi phạm rồi submit.


Ban quản lý ThueNhaTro360.com sẽ tiếp nhận báo cáo và tiến hành kiểm tra hành vi vi phạm. Nếu sét thấy hành vi vi phạm quy định của ThueNhaTro360.com thì tùy thuộc vào mức độ vi phạm sẽ có biện pháp sử lý phù hợp