Liên hệ

Nhằm giúp quý khách cũng như các nhà môi giới dễ dàng sử dụng website, Nhà Trọ 360 hỗ trợ qua các kênh sau:

TRUNG TÂM HỖ TRỢ NHÀ TRỌ 360:

Chat trên Facebook Fanpage: https://www.facebook.com/groups/nhatro360
Tham gia group đăng tin miễn phí: https://www.facebook.com/groups/nhatro360
Email: dmobi.dsoft@gmail.com