Tiền điện thu của sinh viên thuê nhà, tính thế nào mới đúng?

Tiền điện thu của sinh viên thuê nhà, tính thế nào mới đúng? Nhiều bạn sinh viên hỏi đi thuê trọ thì tiền điện thu như thế nào mới đúng, rất nhiều bạn bị thu giá rất cao khi lên tới 3 ngàn hoặc 3 ngàn rưỡi. Sau đây xin trích dẫn câu trả lời của Luật Sư.

) Tiền điện thu của sinh viên thuê nhà, tính thế nào mới đúng?

Giá điện này gấp mấy lần giá điện so với ở quê tôi. Tôi xin hỏi cách tính giá điện như vậy của chủ nhà trọ có đúng không? 

Luật sư trả lời

Theo điểm c, khoản 4 điều 10 Thông tư 16/2014/TT-BTC ngày 29/5/2016 quy định về thực hiện giá bán điện (đã được sửa đổi bởi khoản 5 Điều 1 Thông tư 25/2018/TT-BTC), trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà (bên thuê không phải là một hộ gia đình) thì giá bán điện được tính như sau:

- Với trường hợp bên thuê nhà có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà);

- Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3: Từ 101 đến 200 kWh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

Giá điện thuê trọ còn ở rất cao

Trường hợp chủ nhà kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì Bên bán điện có trách nhiệm cấp định mức cho chủ nhà căn cứ vào sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú của cơ quan công an quản lý địa bàn. Cứ 4 người được tính là một hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt. Cụ thể: một người được tính là 1/4 định mức, hai người được tính là 1/2 định mức, ba người được tính là 3/4 định mức, bốn người được tính là một định mức. Khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thông báo cho bên bán điện để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện.

Bên bán điện có quyền kiểm tra, yêu cầu bên mua điện xuất trình sổ đăng ký tạm trú hàng tháng để xác định số người tính số định mức khi tính toán hóa đơn tiền điện.

Theo Quyết định 4495/QĐ-BCT ngày 30/11/2017 quy định về giá bán điện, mức giá bán lẻ điện sinh hoạt được tính như sau: bậc 1 cho kWh từ 0-50 có giá 1.549 đồng, bậc 2 cho kWh từ 51 đến 100 có giá 1.600 đồng, bậc 3 cho kWh từ 101 đến 200 có giá 1.858 đồng, bậc 4 cho kWh từ 201 đến 300 có giá 2.340 đồng, bậc 5 cho kWh từ 301 đến 400 có giá 2.615 đồng, bậc 6 cho kWh từ 401 trở lên có giá 2.710 đồng.

Theo thông tin bạn cung cấp, chủ nhà trọ tính giá bán điện 4.000 đồng/kWh là không đúng quy định của pháp luật. Do vậy, theo quy định tại khoản 6 điều 12 Nghị định 134/2013 ngày 17/10/2013 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, chủ nhà trọ có thể bị xử phạt hành chính 7-10 triệu đồng.

Luật sư Phạm Thanh Bình
Công ty Luật Bảo Ngọc, Hà Nội

Luật là vậy nhưng thực tế có rất ít chủ nhà trọ chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật về giá điện. Còn rất nhiều nơi đang tính giá điện trên 3 ngàn cho người đi thuê trọ. Hy vọng các cơ quan quản lý sớm vào cuộc trên diện rộng để chấm dứt tình trạng chủ trọ đang đi bán điện nhà nước kiếm lới như hiện nay.

Nguồn vnexpress.net

Chia sẻ tin đăng lên facebook

Chia sẻ bài viết cho bạn bè

Bài Viết Liên Quan

Đăng Tin